Continue Reading Histo’ri e nje fam’iljeje – Epis. 1
Posted in Histori e nje familjeje

Histo’ri e nje fam’iljeje – Epis. 1

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 111 – 09.11.2020
Posted in Rr’efi’m nga B’odr’umi

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 111 – 09.11.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1892 – 09.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1892 – 09.11.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 258 – 07.11.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 258 – 07.11.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 257 – 06.11.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 257 – 06.11.2020

Continue Reading Re’jan (He’rca’i) – Epis. 46 – Pjesa 3
Posted in Rejan

Re’jan (He’rca’i) – Epis. 46 – Pjesa 3

Continue Reading ME FAL – FRAGMENT NGA FUNDI I SEZONIT…
Posted in Beni Affet - ME FAL

ME FAL – FRAGMENT NGA FUNDI I SEZONIT…

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 119 – Sez. 2
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 119 – Sez. 2

Continue Reading I Pab’esë (Sa’daka’tsiz) – Ep.10
Posted in i pabese\

I Pab’esë (Sa’daka’tsiz) – Ep.10

Continue Reading Re’jan (He’rca’i) – Epis. 46 – Pjesa 2
Posted in Rejan

Re’jan (He’rca’i) – Epis. 46 – Pjesa 2

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 27 – 06.11.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 27 – 06.11.2020

Continue Reading Re’jan (He’rca’i) – Epis. 46 – Pjesa 1
Posted in Rejan

Re’jan (He’rca’i) – Epis. 46 – Pjesa 1

Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 25 – 06.11.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 256 – 05.11.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 256 – 05.11.2020

Continue Reading F’jala e Nd’erit – Episodi 12 – FUND
Posted in Fjala e Nderit

F’jala e Nd’erit – Episodi 12 – FUND