Continue Reading Burak Deniz – Skandal apo thashetheme të reja?!
Posted in 1.Info

Burak Deniz – Skandal apo thashetheme të reja?!

Continue Reading Lu’fta e Tren’dafila’ve – Epis. 12 – 04.12.2020
Posted in Lufta e Trendafilave

Lu’fta e Tren’dafila’ve – Epis. 12 – 04.12.2020

Continue Reading St’ambo’lli i Pa’meshir’shem – Epis. 3 – ALS – 07.12
Posted in Stam'boll’i i pames'hirsh’em

St’ambo’lli i Pa’meshir’shem – Epis. 3 – ALS – 07.12

Continue Reading Më Fal – Episodi 1912 – 07.12.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1912 – 07.12.2020

Continue Reading Mo’trat – Episodi 45 – 04.12.2020
Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 45 – 04.12.2020

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 139 – Sez. 2 – 04.12.2020
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 139 – Sez. 2 – 04.12.2020

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 138 – Sez. 2 – 03.12.2020
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 138 – Sez. 2 – 03.12.2020

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 137 – Sez. 2 – 02.12.2020
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 137 – Sez. 2 – 02.12.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 281 – 04.12.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 281 – 04.12.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 280 – 03.12.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 280 – 03.12.2020

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 47 – 04.12.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 47 – 04.12.2020

Continue Reading Gri’ndja ne mes te Mahirit dhe Galibit!
Posted in Uncategorized

Gri’ndja ne mes te Mahirit dhe Galibit!

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 46 – 03.12.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 46 – 03.12.2020

Continue Reading Mo’trat – Episodi 44 – 03.12.2020
Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 44 – 03.12.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 279 – 02.12.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 279 – 02.12.2020