Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.30 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.46 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.63 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.79 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.95 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.111 – 23.12.2016 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.127 – 01.02.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.143 – 09.03.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.159 – 14.04.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.175 – 24.05.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.191 – 29.06.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 205 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 221 – RTV21

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 237 – RTV21

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.31 – Shqip – Kara Sevda