Continue Reading Më Fal – Episodi 1909 – 02.12.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1909 – 02.12.2020

Continue Reading Lu’fta e Tren’dafila’ve – Epis. 9 – 01.12.2020
Posted in Lufta e Trendafilave

Lu’fta e Tren’dafila’ve – Epis. 9 – 01.12.2020

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 135 – Sez. 2 – 30.11.2020
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 135 – Sez. 2 – 30.11.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 278 – 01.12.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 278 – 01.12.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 127 – 01.12.2020
Posted in Rr’efi’m nga B’odr’umi

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 127 – 01.12.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1908 – 01.12.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1908 – 01.12.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 277 – 30.11.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 277 – 30.11.2020

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 43 – 30.11.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 43 – 30.11.2020

Continue Reading Ke’fare’t – Epis. 4
Posted in kefaret

Ke’fare’t – Epis. 4

Continue Reading Mo’trat – Episodi 41 – 30.11.2020
Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 41 – 30.11.2020

Continue Reading Lu’fta e Tren’dafila’ve – Epis. 8
Posted in Lufta e Trendafilave

Lu’fta e Tren’dafila’ve – Epis. 8

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 126 – 30.11.2020
Posted in Rr’efi’m nga B’odr’umi

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 126 – 30.11.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1907 – 30.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1907 – 30.11.2020

Continue Reading Ke’fare’t – Epis. 3
Posted in kefaret

Ke’fare’t – Epis. 3

Continue Reading Ke’fare’t – Epis. 2
Posted in kefaret

Ke’fare’t – Epis. 2