Continue Reading Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 62
Posted in Da’shu’ri dhe m’eka’t

Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 62

Continue Reading Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 61
Posted in Da’shu’ri dhe m’eka’t

Da’shu’ri dhe m’eka’t – Episodi 61

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 17 – 30.06.2020
Posted in Uncategorized

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Pamje nga Episodi 17 – 30.06.2020

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1818 – 30.06.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Pamje nga Episodi 1818 – 30.06.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 16 – 29.06.2020
Posted in Uncategorized

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 16 – 29.06.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1817 – 29.06.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1817 – 29.06.2020

Continue Reading Stam’boll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 91 – 25.06.2020
Posted in Sta'mbolii i Pame'shirshem Stam'boll’i i pames'hirsh’em

Stam’boll’i i pam’eshirsh’em – Episodi 91 – 25.06.2020

Continue Reading Stam’bolli i pamesh’irshem – Episodi 88 – 22.06.2020
Posted in Sta'mbolii i Pame'shirshem

Stam’bolli i pamesh’irshem – Episodi 88 – 22.06.2020

Continue Reading M0’s m’a le’sh0 do’ren – Pa’mje nga Ep. 278 – 05.06.2020 – Alsat
Posted in M0's m'a les'h0 do'ren

M0’s m’a le’sh0 do’ren – Pa’mje nga Ep. 278 – 05.06.2020 – Alsat

Continue Reading M’ë F’al – Pa’mje nga Episodi 1801 – 05.06.2020 – AlsatM
Posted in Beni Affet - ME FAL

M’ë F’al – Pa’mje nga Episodi 1801 – 05.06.2020 – AlsatM

Continue Reading L’ule te ve’tmua’ra – Episodi 123 – 03.06.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

L’ule te ve’tmua’ra – Episodi 123 – 03.06.2020

Continue Reading Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 42
Posted in Kre’na’ri dhe re’spe’kt

Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 42

Continue Reading Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 41
Posted in Kre’na’ri dhe re’spe’kt

Kre’na’ri dhe re’spe’kt – Episodi 41

Continue Reading M’0s m’a les’h0 do’ren – Ep. 277 – 04.06.2020 – Alsat
Posted in M0's m'a les'h0 do'ren

M’0s m’a les’h0 do’ren – Ep. 277 – 04.06.2020 – Alsat

Continue Reading M’ë F’al – Episodi 1800 – 04.06.2020 – AlsatM
Posted in Beni Affet - ME FAL

M’ë F’al – Episodi 1800 – 04.06.2020 – AlsatM