Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.40 – 30.09.2016 – Fundi i Serialit

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.16 – 17.12.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.32 – 12.01.2017 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Epizodi i Fundit 48 – 03.02.2017 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.1 – 28.11.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.17 – 20.12.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.33 – 13.01.2017 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.2 – 29.11.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.18 – 21.12.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.34 – 16.01.2017 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.3 – 30.11.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.19 – 22.12.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.35 – 17.01.2017 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.4 – 01.12.2016 – Vizion Plus

Posted in Mbretëresha e Natës

Mbretëresha e Natës – Ep.20 – 23.12.2016 – Vizion Plus