Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.41 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.58 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.74 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.90 – Perkthim Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.106 – 14.12.2016 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.122 – 19.01.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.138 – 24.02.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.154 – 05.04.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.170 – 11.05.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.186 – 16.06.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.200 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 216 – RTV21 – 25.08.2017

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 232 – RTV21

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.42 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.59 – Shqip – Kara Sevda