Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.31 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.47 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.64 – Shqip – Kara Sevda

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.80 – Shqip – Kara Sevda – 07.10.2016

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.96 – 16.11.2016 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.112 – 28.12.2016 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.128 – 02.02.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.144 – 10.03.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.160 – 19.04.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.176 – 25.05.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.191 – 30.06.2017 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 206 – Shqip

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 222 – RTV21

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret – epizodi 238 – RTV21

Posted in Dashuria e Erret - Kara Sevda

Dashuria e Erret ep.32 – Shqip – Kara Sevda