Continue Reading Pr’emti’mi – (Ye’mi’n) – Episodi 21
Posted in Pr'emti'mi

Pr’emti’mi – (Ye’mi’n) – Episodi 21

Continue Reading Më Fal – Episodi 1894 – 11.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1894 – 11.11.2020

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 29 – 10.11.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 29 – 10.11.2020

Continue Reading Mo’trat – Episodi 27 – 10.11.2020
Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 27 – 10.11.2020

Continue Reading Histo’ri e nje fam’iljeje – Epis. 2
Posted in Histori e nje familjeje

Histo’ri e nje fam’iljeje – Epis. 2

Continue Reading Va’jza e Am’basado’rit – Ep. 27 – Pj.2
Posted in vajza e Ambasadorit

Va’jza e Am’basado’rit – Ep. 27 – Pj.2

Continue Reading I Pab’esë (Sa’daka’tsiz) – Ep.12
Posted in i pabese\

I Pab’esë (Sa’daka’tsiz) – Ep.12

Continue Reading I Pab’esë (Sa’daka’tsiz) – Ep.11
Posted in i pabese\

I Pab’esë (Sa’daka’tsiz) – Ep.11

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 112 – 10.11.2020
Posted in Rr’efi’m nga B’odr’umi

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 112 – 10.11.2020

Continue Reading Va’jza e Am’basado’rit – Ep. 27 – Pj.1
Posted in vajza e Ambasadorit

Va’jza e Am’basado’rit – Ep. 27 – Pj.1

Continue Reading Më Fal – Episodi 1893 – 10.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1893 – 10.11.2020

Continue Reading Lu’le te ve’tmuara – Ep. 259 – 09.11.2020
Posted in L’ule te ve’tmua’ra

Lu’le te ve’tmuara – Ep. 259 – 09.11.2020

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 28 – 09.11.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 28 – 09.11.2020

Continue Reading Mo’trat – Episodi 26 – 09.11.2020
Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 26 – 09.11.2020

Continue Reading Histo’ri e nje fam’iljeje – Epis. 1
Posted in Histori e nje familjeje

Histo’ri e nje fam’iljeje – Epis. 1