Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 24 – 03.11.2020
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 24 – 03.11.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1888 – 03.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1888 – 03.11.2020

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 115 – Sez. 2
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 115 – Sez. 2

Continue Reading F’jala e Nd’erit – Episodi 8
Posted in Fjala e Nderit

F’jala e Nd’erit – Episodi 8

Continue Reading Mo’trat – Episodi 21 – 02.11.2020
Posted in Motrat

Mo’trat – Episodi 21 – 02.11.2020

Continue Reading PROMO – Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 107 – 03.11.2020
Posted in Rr’efi’m nga B’odr’umi

PROMO – Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 107 – 03.11.2020

Continue Reading Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 106 – 02.11.2020
Posted in Rr’efi’m nga B’odr’umi

Rr’efi’m nga B’odr’umi – Episodi 106 – 02.11.2020

Continue Reading F’jala e Nd’erit – Episodi 7
Posted in Fjala e Nderit

F’jala e Nd’erit – Episodi 7

Continue Reading Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 23
Posted in Grua

Gr’ua (KA’D’IN) – Episodi 23

Continue Reading Më Fal – Pamje nga Episodi 1888 – 03.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Pamje nga Episodi 1888 – 03.11.2020

Continue Reading Më Fal – Episodi 1887 – 02.11.2020
Posted in Beni Affet - ME FAL

Më Fal – Episodi 1887 – 02.11.2020

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 114 – Sez. 2
Posted in E'mri im es'hte En'gjull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 114 – Sez. 2

Continue Reading Pr’emti’mi – (Ye’mi’n) – Episodi 19
Posted in Pr'emti'mi

Pr’emti’mi – (Ye’mi’n) – Episodi 19

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 113 – Sez. 2
Posted in Em'ri im esh'te Engj'ull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 113 – Sez. 2

Continue Reading Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 112 – Sez. 2
Posted in E'mri im es'hte En'gjull

Em’ri im esh’te Engj’ull – Episodi 112 – Sez. 2